GIDA İNTOLERANS TESTİ

EUROLINE FOOD PROFILE TEST

Gıda intoleransı; bir besin, içecek, gıda katkı maddesi veya bileşenine karşı oluşan, belirtileri birden fazla organ veya sistemi etkileyen fakat gerçek allerji (IgE aracılı) olmayan, gecikmiş olumsuz reaksiyonlardır. Reaksiyonlar, bir gün veya daha sonra ortaya çıkabileceğinden , neden olan gıdayı tespit etmek zordur.

IMMUNBLOT test yöntemine dayanan EUROLINE FOOD PROFILE test, artan gıdaya-özgü IgG antikor seviyelerini tespit etmektedir. Bireyin reaksiyon verdiği gıdaları belirlediği için eliminasyon diyetlerinin hızlı takibi için kullanılır. Tahmin aşamasını kaldırır, böylelikle gıda duyarlılığının teşhis süresini belirli biçimde hızlandırır. IgG için pozitif fakat IgE için negatif sonuçlar, gıda duyarlılığını gıda alerjisinden ayırt etmeye yardımcı olur.

Gıda duyarlılığının kişide oluşturduğu semptomlar, oluşan immun kompleksin miktarına ve biriktiği dokunun tipine göre değişir.

  1. Barsak : İnflamatuar barsak hastalıkları , IBS.
  2. Vasküler doku : migren, vaskülit
  3. Resp. doku : astma, rekürren enfeksiyon
  4. Deri: psöriasis,dermatit, egzema
  5. Eklemler: artrit

EUROLINE FOOD PROFILE , Gıda İntolerans tanısı için spesifik IgG tespiti sağlar;

  1. Her bir hasta için 108 (2 adet strip) veya 216 (4 adet strip) adet gıda ya da gıda katkısı içeren immunblot stripler
  2. Düşük örnek hacmi gerektirir; 108 gıda sonucu için 40 µl, 216 gıda sonucu için 80 µl
  3. EuroBlotOne sistemi ile tam otomatik çalışma imkanı
  4. WHO referans serumu  “1. IRP 67/86” ile kalibre edilmiştir.”

 

SPESİFİK IGG TESTİ          GIDA TOLERANS TESTİ

Top