KALİTE POLİTİKASI

Ena Laboratuvarı Kalite Politikamız

ENA Laboratuvarları müşterilerine hizmet verirken bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, tıbbi analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel kurallara bağlı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemiştir.
 
ENA Laboratuvarları Yönetimi, yüksek kalitede hizmet vermek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, kabul görmüş bilimsel kurallara ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir sonuçlar vermeyi hedefler.
 
Laboratuvar personeli çalışmaları sırasında; kalite yönetim sisteminde beyan edilmiş olan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz uygular. ENA Laboratuvarları’nın uyguladığı kalite yönetim modeli ISO 15189 standardına uygundur ve standarda uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder, çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar, laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için kalite kontrol ve kalibrasyon programları uygular, ulusal ve uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma programları kullanır.

Top