Kişisel Verilerin Korunması

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Paylaşmış olduğunuz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C kimlik numaranız ve diğer tanımlayıcı kimlik verileriniz), iletişim bilgileriniz, muhasebesel bilgileriniz, sağlık bilgileriniz , anketler ve diğer bildirimini yaptığınız kişisel verilerinize ait bildirimleriniz işlenebilecektir.

Elde edilen kişisel veriler laboratuvarımızda;

 • Kimlik teyit etme
 • Günlük işlerin yürütülmesi
 • Kamu sağlığının korunması
 • Kalite çalışmalarının yürütülmesi
 • Özel sigortalarla provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kamu kurumları ile mevzuat çerçevesinde bilgilerin paylaşılması
 • Hizmet geliştirme için istatistik amaçlı
 • Hizmet verilen anlaşmalı sağlık kurumları, muayenehaneler  ile ilişkinizi teyit etme
 • Mevzuat gereği saklanması gereken verilerinizin muhafaza edilmesi
 • Burada yazılı olmayan kanun ve diğer mevzuatın izin verdiği diğer durumlar dahil olmak üzere verileriniz işlenebilecektir.

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarı’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek kişisel verileriniz , hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar ve ilgili mevzuat  kapsamında ; Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, , yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, yurt dışından hizmet aldığımız kuruluşlar (Kişisel veriler kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil Laboratuvar hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Özel ENA Tıbbi Laboratuvarı’nın sağlık ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler kapsamında,Özel ENA Tıbbi Laboratuvarı tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarları Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Paz.Tic. Ltd.Şti tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarları Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Paz.Tic.Ltd.Şti Mevzuat gereğince veri sorumlusudur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel verilerle  ile ilgili tüm talepler  Barbaros Mahallesi Buğday sokak 2/3 Çankaya/ANKARA     adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, kisiselveri@ena-lab.com  adresine e-mail ile veya  0312-3620362 numarasına telefon ile 0312-3627362 numarasına fax ile ulaşma imkanı bulunmaktadır.  Aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin korunması başvuru formununda form ile de başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinizi işleyeceğiz, gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşacağız, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu belirtmek isteriz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası

 

Özel Ena Laboratuvar Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Pazarlama Ticaret A.Ş.  (“Kurum”) olarak www.ena-lab.com (“Site”) adresi vasıtasıyla topladığımız tüm verileri her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Barbaros Mah. Buğday Sok. No:2/3 Çankaya Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, sitenin ilgili bölümlerinde yer alan faaliyetler kapsamında Kurum veya Kurum adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

 • maddesinin 1. fıkrası gereğince kullanıcının açık rızası olması halinde,
 • maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle,
 • maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 • maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,
 • maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz site içerisinde gerçekleştireceğiniz gezinti, hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi, test sonucunun öğrenilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, sitenin düzgün çalışması veya herhangi bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşmanız hallerinde işlenmektedir.

 

Çerez Politikası

Sitede ayrıca çerezler kullanmaktadır ve çerezler yoluyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler hakkında bilgi almak ve çerezleri kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak adına aşağıdaki bölümü inceleyebilirsiniz.

 

Çerez nedir?

Çerez: Çerez sitedeki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak ve sitenin uyumlu çalışması adına veri toplamak amacıyla kullanılabilecek küçük bir metin dosyasıdır.

Kullanıcının çerezleri kabul etmesi halinde cihazına bir çerez yerleştirilir veya kullanıcı daha önce siteyi ziyaret ettiyse ve bu çerezlere onay verdiyse çerezler kullanılabilir. Siteyi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınız vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir veya kişiselleştirebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Yine tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Bu tür çerezlerin nerede saklandığını ve nasıl silinebileceğini belirlemek için lütfen tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin. (Detayları aşağıda belirtilmiştir.)

 

Sitede hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kullanılması zorunlu çerezler (Performans): Bu tip çerezler sitenin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sitenin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve sorunsuzca kullanılabilmesi için bu tip çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler kullanıcıya pazarlama yapmak, internette nerede olduğunuzu hatırlamak veya kullanıcıyı takip için herhangi bir veri toplamaz. Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verileri sitenin kullanılması ve korunması için gerekli olduğundan devre dışı bırakılması mümkün değildir.

 

Çerez TürüÇerez AdıKaynakAmaçSaklama Süresi
Performans_gaena-labKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.2 Yıl
Performans_gatena-lab Web Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcının talep oranının kısıtlanması için kullanılır.1 Dakika
Performans_gidena-labZiyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır. 1 Gün

 

Site içerisinde kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır veya silinir?

Tarayıcınızda tüm veya bazı çerezleri reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı kullanılması zorunlu olanlar dahil tüm çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlamanız halinde siteye tümüyle veya kısmen erişemeyebilirsiniz. Bir çerezi veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez. Bu işlemi tarayıcınızda ayrıca yapmanız gerekecektir.

Çerez ayarlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ‘Seçenekler’ veya ‘Tercihler’ menüsünü inceleyiniz. Alternatif olarak, daha fazla bilgi için tarayıcınızdaki ‘Yardım’ seçeneğine tıklayın. Tarayıcınızın çerez ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz:

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde kullanıcının açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Ayrıca talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir. Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Kurum tarafından talep edilmektedir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve/veya ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak verileriz saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir.

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

 

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

 1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Başvurunuzu info@ena-lab.com mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca http://www.ena-lab.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Barbaros Mah. Buğday Sok. No:2/3 Çankaya Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde kullanıcının başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

 

Özel Ena Laboratuvar Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Pazarlama Ticaret A.Ş. Hastaları Aydınlatma Metni

Özel Ena Laboratuvar Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Kurum”) tarafından kişisel verileri işlenen hasta ve hasta yakınlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Barbaros Mah. Buğday Sok. No:2/3 Çankaya Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Kurum tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

 • maddesinin 1. fıkrası gereğince hastanın açık rızası olması halinde,
 • maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar)
 • maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 • maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,
 • maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince hastaların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde belirtilen “sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hükmüne dayanılarak biyometrik ve genetik veriler ile fiziksel yada ruhsal sağlık ile ilgili her türlü bilgi 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği gereğince yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan laboratuvar personeli tarafından koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen önlemlerin alınması suretiyle işlenmektedir.

Aşağıda kategoriler halinde kişisel verileriniz; hasta onam formu, test istem formu, Kurum’un web sitesi (http://www.ena-lab.com/), CCTV Kamera sistemi, çağrı merkezi ve hasta tarafından ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır.

Kurum tarafından toplanan veya hastalar tarafından aktarılan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler aşağıda kategoriler halinde belirtilen amaçlar gözetilerek ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma tedbirleri alınmak suretiyle işlenmektedir ve muhafaza edilmektedir.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri 
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
●     Ad ve Soyadı ·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
●     T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası
●     Cinsiyeti·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
●     Doğum Tarihi
●     Doğum Yeri·         Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
●     Medeni Hali
●     Meslek Bilgisi·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
●     İmzası
●     Gerekmesi Halinde Hastanın Aile Bilgileri·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
·         Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
·         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
·         Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Talep / Şikayetlerin Takibi
·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri 
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
●     Elektronik Posta Adresi·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
●     İkametgah Adresi
●     Telefon Numarası·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
·         Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
·         Talep / Şikayetlerin Takibi
·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Veri Kategorisi: Finans Bilgileri 
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
●    Banka Hesap Bilgileri·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
●    Fatura Bilgileri
·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
·         Hizmet Satışı Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Veri Kategorisi: Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Sağlık Verileri 
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
● Talep Edilen Test Kapsamında Toplanan Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Fiziksel veya Ruhsal Sağlık Verileri ·         Korucuyu Hekimlik ve Tıbbi Teşhis Hizmetlerinin Yürütülmesi
·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
·         Hizmet Operasyonu Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak verileri saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir. 

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde hastanın açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde iş ortaklarına (özel sigorta şirketleri, banka, mali müşavir, hukuk birimi vb.) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vs.) açık rıza olmaksızın aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler (Biyometrik Veriler, Genetik Veriler ve Sağlık Verileri) ise yine 8. maddede belirtildiği şekilde yeterli önlemlerin alınması koşuluyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişilerin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Kurum tarafından talep edilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Bu aydınlatma metni zaman zaman Kurum tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yapılması halinde hastalara e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Hasta Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

 1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu info@ena-lab.com mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca http://www.ena-lab.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Barbaros Mah. Buğday Sok. No:2/3 Çankaya Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde hastalardan başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Top