Kişisel Verilerin Korunması

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Paylaşmış olduğunuz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C kimlik numaranız ve diğer tanımlayıcı kimlik verileriniz), iletişim bilgileriniz, muhasebesel bilgileriniz, sağlık bilgileriniz , anketler ve diğer bildirimini yaptığınız kişisel verilerinize ait bildirimleriniz işlenebilecektir.

Elde edilen kişisel veriler laboratuvarımızda;

 • Kimlik teyit etme
 • Günlük işlerin yürütülmesi
 • Kamu sağlığının korunması
 • Kalite çalışmalarının yürütülmesi
 • Özel sigortalarla provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kamu kurumları ile mevzuat çerçevesinde bilgilerin paylaşılması
 • Hizmet geliştirme için istatistik amaçlı
 • Hizmet verilen anlaşmalı sağlık kurumları, muayenehaneler  ile ilişkinizi teyit etme
 • Mevzuat gereği saklanması gereken verilerinizin muhafaza edilmesi
 • Burada yazılı olmayan kanun ve diğer mevzuatın izin verdiği diğer durumlar dahil olmak üzere verileriniz işlenebilecektir.

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarı’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek kişisel verileriniz , hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar ve ilgili mevzuat  kapsamında ; Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, , yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, yurt dışından hizmet aldığımız kuruluşlar (Kişisel veriler kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil Laboratuvar hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Özel ENA Tıbbi Laboratuvarı’nın sağlık ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler kapsamında,Özel ENA Tıbbi Laboratuvarı tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarları Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Paz.Tic. Ltd.Şti tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Özel Ena Tıbbi Laboratuvarları Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Paz.Tic.Ltd.Şti Mevzuat gereğince veri sorumlusudur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel verilerle  ile ilgili tüm talepler  Barbaros Mahallesi Buğday sokak 2/3 Çankaya/ANKARA     adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, kisiselveri@ena-lab.com  adresine e-mail ile veya  0312-3620362 numarasına telefon ile 0312-3627362 numarasına fax ile ulaşma imkanı bulunmaktadır.  Aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin korunması başvuru formununda form ile de başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinizi işleyeceğiz, gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşacağız, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu belirtmek isteriz.
 

KVK Başvuru Formu
Top