Kompleman C4

Test Grubu : HEMATOLOJİ

Sut Kodu : 900790

Ionic Kodu :

Ena Lab Dış Lab : DIŞ LAB

Test Adı : Kompleman C4

Örnek Tipi : Serum

Örnek Kabı : Sarı Kapaklı (Jelli) Tüp

Metot : Türbidimetrik

Örnek Miktarı : 1 ml

Red Sebebi  : uygun olmayan örnek kabı/miktarı

Örnek Stabilite Bilgisi : 14 gün (dondurulmuş)

Çalışma Günleri : Hergün

Çalışma Süresi : 3 gün sonra 18:30

Numune Saklama Süresi : 7 gün

Örnek Toplama Koşulları : jelli tüpe alınan örnek 1 saat içinde santrifüj edilir.

Endikasyon : Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir