Tiroid Stimule Edici İmmunglobulin (TSI)

Test Grubu : HORMON VE VİTAMİN

Sut Kodu : 903840

Ionic Kodu : 30166-3

Ena Lab Dış Lab : DIŞ LAB

Test Adı : Tiroid Stimule Edici İmmunglobulin (TSI)

Örnek Tipi : Serum

Örnek Kabı : Sarı Kapaklı (Jelli) Tüp

Metot : ECLIA

Örnek Miktarı : 1 mL

Red Sebebi  : Hemoliz

Örnek Stabilite Bilgisi : 7 gün (2-8°C)

Çalışma Günleri : Laboratuvara
danışın

Çalışma Süresi : Laboratuvara
danışın

Numune Saklama Süresi : 7 gün

Örnek Toplama Koşulları : Serum jel tüpleri alındıktan sonra 1 saat içinde santrifüj edilmelidir.

Endikasyon : Otoimmün tiroid hastalığı için ikinci dereceden test olarak;
Belirsiz klinik belirtileri olan veya kontrendike hastalarda tirotoksikoz etiyolojisinin ayırıcı tanısı (ör.
hamile veya emziren) veya belirsiz tiroid radyoizotop taramaları
Klinik olarak şüphelenilen Graves hastalığının teşhisi (örn. Graves hastalığının ekstratiroidal belirtileri: endokrin ekzoftalmi, pretibial miksödem, tiroid akropakisi) ancak normal tiroid fonksiyon testleri varlığında
-Aktif veya geçmiş Graves hastalığı olan hamile bir kadın fetüsünde neonatal tirotoksikoz riskinin belirlenmesi
-Gestasyonel tirotoksikozun; gestasyonun ilk trimester bulguları veya Graves nüksüne ait tanılardan ayrılmasında
hastalık
Antitiroid ilaç tedavisi sonrası Graves hastalığının nüksetme riskinin değerlendirilmesi

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir