TSH Reseptor Bloke Edici Antikor (TRAb)

Test Grubu : HORMON VE VİTAMİN

Sut Kodu : 904040

Ionic Kodu : 5385-0

Ena Lab Dış Lab : ENA LAB

Test Adı : TSH Reseptor Bloke Edici Antikor (TRAb)

Örnek Tipi : Serum

Örnek Kabı : Sarı Kapaklı (Jelli) Tüp

Metot : RIA

Örnek Miktarı : 1 mL

Red Sebebi  : Hemoliz

Örnek Stabilite Bilgisi : 7 gün (2-8°C)

Çalışma Günleri : Salı

Çalışma Süresi : 4 gün sonra 18:30

Numune Saklama Süresi : 7 gün

Örnek Toplama Koşulları : Serum jel tüpleri alındıktan sonra 1 saat içinde santrifüj edilmelidir.

Endikasyon : Belirsiz klinik bulguları olan ve / veya kontrendike hastalarda tirotoksikoz etiyolojisinin ayırıcı tanısı
(ör. hamile veya emziren) veya tanısal olmayan tiroid radyoizotop taramaları
Normal tiroid fonksiyon testleri olan hastalarda ve klinik olarak şüphelenilen Graves hastalığının teşhisi (örneğin, Graves hastalığının ekstratiroidal tezahürü şunları içerir: endokrin ekzoftalmi, pretibial miksödem, tiroid akropakisi)
Aktif veya geçmişte aktif Graves hastalığı olan hamile bir kadın fetüsünde neonatal tirotoksikoz riskinin belirlenmesinde
Gestasyonel tirotoksikozun; gestasyonun ilk trimester bulguları veya Graves nüksüne ait tanılardan ayrılmasında
Antitiroid ilaç tedavisi sonrası Graves hastalığının nüksetme riskinin değerlendirilmesi

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir