Eritrositlerde, lökositlerde, akciğer, karaciğer, mide, genitoüriner traktüs ve serumda bulunan bir enzimdir.İmmün fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynar. Ağır Kombine İmmün yetmezliklerin %25-50 sinde bu enzimde defekt saptanmıştır.
Kanda : Hepatit, siroz, hemakromatozis, neoplazma bağlı obstrüktif sarılık, prostat ve mesane kanserleri, hemolitik anemi, romatizmal ateş, tifo, gut, talassemi major, myeloid lösemi, tüberküloz, otoimmun hastalıklar, enfeksiyoz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde yükselir
Normal Değer: 5-20 U/L
Mayide: Özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır. Lenfoma, SLE ve adenokarsinomlarda da mayideki ADA düzeyi yükselebilir.
Normal Değer: 0-40 U/L
Numune: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edilip 1.0 ml serum ayırılır ve gönderilir. Serum buzdolabında muhafaza edilmeli ve soğuk zincirle plastik tüplerde gönderilmelidir.

www.ena-lab.com
Özel Ena Laboratuvarları
Telefon: +90 312 362 0 362
Faks: +90 312 362 7 362
Sekreterlik: +90 534 087 22 66
Numune Kabul: +90 533 162 45 71
Diyaliz: +90 530 262 01 29
info@ena-lab.com
Tunalı Hilmi Caddesi Buğday Sokak 2/3 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE